Golema repa

Sejo deda repu
Odmah posle kiše,
Porasla mu repa
Kakve nema više,
Tako je to kad se seje
Odmah posle kiše.

Tad se deda posla lati,
Pa otide repu brati.
Trza, trza- al mu trud
Beše uzlud.

Pozva deda babu,
Baba zgrabi dedu,
Deda zgrabi repu,
Trza, trza, al mu trud
Beše uzalud.

Pozva deda malu Julku,
Julka zgrabi babu,
Baba zgrabi dedu,
Deda zgrabi repu,
Trza, trza, al mu trud
Beše uzalud.

Pozva Julka kucu Zujku,
Zujka zgrabi Julku,
Julka zgrabi babu,
Baba zgrabi dedu,
Deda zgrabi repu,
Trza, trza, sad mu trud
Nije bio uzalud.

Deda reče: Evo je
Celog jutra pevo je.
Baba polu odseče
Da je skuva doveče.

Podelite vaše misli sa nama


Svoje ime možete prikazati i u bojama tako što ćete staviti ^ pa neki broj od 0-6.
Primer: ^6ovo ^1je ^2moje ^5obojeno ^4ime, time dobijamo: ovo je moje obojeno ime

Unesite tekst sa slike