I pogodi

De pogodi, naš majune,
Šta ima u ruci?
Ako brzo ne pogodiš,
Ja ću dati kuci.

Neću, neću, jer za kucu
Nisu takve stvari
Ona voli samo mesa,
A za to ne mari.

Uzbrala sam sa drveta
Kod suseda Paje,
Ko se seti, ko pogodi,
Evo, njegova je!

Okruglo je kao lopta,
Miriše ko cveće.
Ko ne može da pogodi,
Dobiti je neće.

Ti sad misliš da je dunja,
Al se varaš ljuto
Zeleno je, rumeno je
Nije tako žuto.

A majun se sve migolji,
Kad će biti kraj
Najedared on se seti
Jabuka je - daj!

Podelite vaše misli sa nama


Svoje ime možete prikazati i u bojama tako što ćete staviti ^ pa neki broj od 0-6.
Primer: ^6ovo ^1je ^2moje ^5obojeno ^4ime, time dobijamo: ovo je moje obojeno ime

Unesite tekst sa slike