Junak Laka

Videle su guske
kako ruča Laka,
pred njime je tanjir
krasnih valjušaka.

Dve se guske digle
na hajdučko delo,
a gladne su bile,
jurišaše smelo.
A šta radi Laka,
to majčino luče?
On pesnicu stiska,
al ne sme da tuče.

Smešno je bilo guskam
to junaštvo gnjilo,
pojele mu ručak,
na zdravlje im bilo!

Podelite vaše misli sa nama


 
  Unesite tekst sa slike