Leni Rava

"Nisam nešto voljan",
reče leni Rava
iznese ćilimac
pa leže da spava.

Kad je usto, on se
seti šta je snivo
snivao je da je
rasadnik zalivo.

Mrzi on i u snu
što mrzi na javi,
pa zlovoljan poče
češat se po glavi.

"Kad u bašti radim,
umorim se jako.
Moram opet leći
da s odmorim malko."

Podelite vaše misli sa nama
Svoje ime možete prikazati i u bojama tako što ćete staviti ^ pa neki broj od 0-6.
Primer: ^6ovo ^1je ^2moje ^5obojeno ^4ime, time dobijamo: ovo je moje obojeno ime


Unesite tekst sa slike