Mala

Odviše je mala,
A da čitat zna
Od sviju pismena
Tek poznaje A.

To je pismo, juče,
Pokazao bata
Sva druga pismena
Woj su nepoznata.

Pa sad se u knjigu
Udubila sva
Usklikujuć često
"Evo, opet A!"

Podelite vaše misli sa nama


 
  Unesite tekst sa slike