Mala

Odviše je mala,
A da čitat zna
Od sviju pismena
Tek poznaje A.

To je pismo, juče,
Pokazao bata
Sva druga pismena
Woj su nepoznata.

Pa sad se u knjigu
Udubila sva
Usklikujuć često
"Evo, opet A!"

Podelite vaše misli sa nama
Svoje ime možete prikazati i u bojama tako što ćete staviti ^ pa neki broj od 0-6.
Primer: ^6ovo ^1je ^2moje ^5obojeno ^4ime, time dobijamo: ovo je moje obojeno ime


Unesite tekst sa slike