Vija mačka miša draga
Bez ikakve psovke,
Vijala ga, vijala ga
Oko mišolovke.

Kad se mišu učinilo
Da već nema moći,
Proturi se kao šilo
Pa u lovku skoči.

Tu veseo diže rame,
Glasak svoj uzvisi
"Eto vidiš, mačko, da me
uhvatila nisi!"

E, na crnoj tablici
Sad sliku imate,
Kako j kad se miševi
U kolo uhvate.

To je igra vesela,
To je igra živa
Ali to se ne vidi,
Jer to noću biva.

A zašto su veseli,
Svaki tako voljan?
Jer su vid li u šupi
Mačak leži bolan.

Lakše, lakše, miševi,
Da ne bude kvara!
Mačak leži, istina,
Ali se pretvara.

Mislio bi čovek
Kad pogleda mrak,
Da je strašno moćan,
Da je silno jak.

To bi bilo naopako
Al na sreću nije tako
Svećicu zažeži,
A mrak odmah beži!

Oj, duledu, duledu
Ovako je na ledu.
Noge kao strele,
Teraj, braco, sele!

Veselo je, veselo,
Sve se živo kreće.
Nos se malo crveni,
Al otpasti neće.

Jedan leti upravo,
Drugi malo kruži
Svako čeka pohvalu,
Ako je zasluži.

Oj, duledu, duledu,
Ovako je na ledu.
Tu je život pravi,
Dok se ne otkravi.

U pećini kralja lava
Bila slava.
Tu je bilo krasnih jela
Od sto fela.
Kraj ostalih životinja,
Beše tu i svinja.
Svinja njuška tamo - amo,
P onda reče, čujte samo.
Reče "Šta?
Zar tu nema mekinja?"

« PrethodnaStrana od 39 Sledeća »