Prekomernost

Jedna kap bi mleka
muvi dosta bila
u njojzi se nikad
ne bi udavila.

Al lakome muve
najradije sunu
u more od mleka,
u muzlicu punu.

Ti, što nemaš mere
u svom mladom veku,
gledni muvu što se
udavi u mleku.

Da i mleko škodi,
ko bi reći mogo!
Al otrov je, veruj,
sve što god je mnogo.

Podelite vaše misli sa nama

Nema komentara!Svoje ime možete prikazati i u bojama tako što ćete staviti ^ pa neki broj od 0-6.
Primer: ^6ovo ^1je ^2moje ^5obojeno ^4ime, time dobijamo: ovo je moje obojeno ime


Unesite tekst sa slike