Ptice na prozoru

U sobi je toplo,
Peć valjano greje
Na prozoru stoji
Bratac pored seje.

Glede kako zima
Napolju se ljuti
Htela bi sve živo
Snegom obasuti.

Ka prozoru došle
Dve kukavne ptice,
Da možda je i tu
Bratac do sestrice.

Ka prozoru došle
Pa u decu glede,
Ne pevaju, većem
Kao da besede

"Nije svakom lasno
U te zimnje dane
Koji nema krova,
Taj nema ni hrane.

Vi ne znate deco,
Rumenoga lica,
Mnogo je patnika,
I ljudi i ptica.

Pomozite, ako je
Srce vam u grudma,
Vi nama pticama,
A ljudi će ljudma."

Podelite vaše misli sa nama

Nema komentara!

Svoje ime možete prikazati i u bojama tako što ćete staviti ^ pa neki broj od 0-6.
Primer: ^6ovo ^1je ^2moje ^5obojeno ^4ime, time dobijamo: ovo je moje obojeno ime

Unesite tekst sa slike