Srda

Ja se često namrštim
I stanem iza vrata,
Pak se srdim i srdim
Po dva, po tri sata.

Pitaju me i otac,
I tetka i mama
"Šta je tebi, Evice?"
Ja ne znam ni sama.

A kad čelo razvedrim
(to me stane truda)
Onda pitam sama sebe:
"Što si bila luda?"

Podelite vaše misli sa nama

Nema komentara!

Svoje ime možete prikazati i u bojama tako što ćete staviti ^ pa neki broj od 0-6.
Primer: ^6ovo ^1je ^2moje ^5obojeno ^4ime, time dobijamo: ovo je moje obojeno ime

Unesite tekst sa slike