Šta je ovo?

Ovo vam je nacrtao
samouki Šuva,
I, kao što vidite,
treba da je buva.

A što j tako velika
Hajd da pogodimo
Samo zato jer je crtač
Naočare imo.

Podelite vaše misli sa nama

Nema komentara!Svoje ime možete prikazati i u bojama tako što ćete staviti ^ pa neki broj od 0-6.
Primer: ^6ovo ^1je ^2moje ^5obojeno ^4ime, time dobijamo: ovo je moje obojeno ime


Unesite tekst sa slike