Sunce i vetar

Hvalio se vetar svuda,
Uzdizo se preko svega,
I suncu je prkosio
Da je jači i od njega.

"Nisi jači, - sunce reče,
Hvališa si, vetre, samo."
"Ja ti rekoh da sam jači!"
"E, pa hajd da pokušamo!"

Viš putnika onog dole
Gde korača pored Save,
Da vidimo ko će prije
Šubaru mu skinut s glave!"

Poče vetar duvat, ali
Što on većma duva, brije,
Putnik većma kapu čuva,
I na uši navlači je.

Zatim poče sunce sjati
Kad je vetar već umino,
Sunce sjalo ljupko, milo,
A putnik je kapu skino.

Podelite vaše misli sa nama


Svoje ime možete prikazati i u bojama tako što ćete staviti ^ pa neki broj od 0-6.
Primer: ^6ovo ^1je ^2moje ^5obojeno ^4ime, time dobijamo: ovo je moje obojeno ime

Unesite tekst sa slike