Vivak

Vi-vi-vi! Vi-vi-vi!
Na straži smo mi.
Zeleni se naše perje,
A blista se ko biserje,
A na glavi perjanica,
To se zove stražar-ptica.

Vi-vi-vi! Vi-vi-vi!
Na straži smo mi.
Ko je bez puške može proći,
Ali lovac ne sme doći,
Ako dodje, zalud trudi,
Straža cikne, sve probudi.

Vi-vi-vi! Vi-vi-vi!
Na straži smo mi.
Mi smo spasli mnoge ptice,
Mnoge ptice i zverčice,
Te nas svako rado gledi,
Dobra straža mnogo vredi.

Podelite vaše misli sa nama


Svoje ime možete prikazati i u bojama tako što ćete staviti ^ pa neki broj od 0-6.
Primer: ^6ovo ^1je ^2moje ^5obojeno ^4ime, time dobijamo: ovo je moje obojeno ime

Unesite tekst sa slike