Juca sa velikom jabukom

Kuma Anča jabuku
našoj Juci dala.
Jabuka je velika,
a Juci je mala.

Toj velikoj jabuci
u malenoj ruci
smejao se bratac njen,
zavideći Juci.

Juca veli: "Pa neka,
to je moja sreća
kad pojedem jabuku,
biću s prsta veća."

Podelite vaše misli sa nama

Nema komentara!


Svoje ime možete prikazati u boji ako upišete ^ (shift + 6), broj od 0-9, pa vaše ime.
Primer: ^6ovo ^1je ^2moje ^5obojeno ^4ime, time dobijamo: ovo je moje obojeno ime


Web hosting by Somee.com