Golubice moja

Golubice moja mila,
Gde si celo podne bila?
Valjda si se kroz oblake
Vitlala,
Sapca, žmure, erberečke
Igrala.

Il te vukle stare želje
Na sočiva, na kudelje?
Nisi bila, znam zacelo,
U lovu
Možda je bilo kakvo selo
Na krovu.
Il si gdegod medj dušmane
Upala?
Il si se na potoku
Kupala?
S kim si se sretala?
S kim si se šetala?
- Golubice mila,
Gde si dosad bila?

Podelite vaše misli sa nama

Nema komentara!Svoje ime možete prikazati i u bojama tako što ćete staviti ^ pa neki broj od 0-6.
Primer: ^6ovo ^1je ^2moje ^5obojeno ^4ime, time dobijamo: ovo je moje obojeno ime


Unesite tekst sa slike