Kucina kuća

Naša kuca živi
U sopstvenoj kući,
Kuća joj je tolika,
Mogu i ja ući.

Jedanput sam ušo,
Ušao sam, bome,
I kuca se zdravo
Radovala tome.

Jedanput sam ušo,
Više neću ući
Neka sedi sama
U toj svojoj kući.

Znate l zašto neću?
Ima mnogo buva,
Uf, toliko buva
Da vas Bog sačuva!

Podelite vaše misli sa nama
Svoje ime možete prikazati i u bojama tako što ćete staviti ^ pa neki broj od 0-6.
Primer: ^6ovo ^1je ^2moje ^5obojeno ^4ime, time dobijamo: ovo je moje obojeno ime


Unesite tekst sa slike