Čigra i deca

Naša čigra
Lepo igra,
Sitno veze,
Pravo stoji,
Jer se boji.
U nje nije
Božja duša,
Ona samo
Bič naš sluša.
Al mi deca
Bolje znamo,
Jer mi biča
Ne trebamo
Naša duša
Reči sluša
Recite nam
To je zdravo,
Ići ćemo
Uvek lepo,
Stajaćemo
Uvek pravo.

Podelite vaše misli sa nama

Nema komentara!Svoje ime možete prikazati i u bojama tako što ćete staviti ^ pa neki broj od 0-6.
Primer: ^6ovo ^1je ^2moje ^5obojeno ^4ime, time dobijamo: ovo je moje obojeno ime


Unesite tekst sa slike