Obeležja

Po svom perju ptica,
Po čistoći domaćica,
Po ukusu so,
Po rogovma vo,
Po toploti leto,
Po lajanju pseto,
Po govoru luda
Poznaju se svuda.

Podelite vaše misli sa nama

Nema komentara!Svoje ime možete prikazati i u bojama tako što ćete staviti ^ pa neki broj od 0-6.
Primer: ^6ovo ^1je ^2moje ^5obojeno ^4ime, time dobijamo: ovo je moje obojeno ime


Unesite tekst sa slike