Ko je gospodar?

Imam pun džep šećera
Od mog kuma dar
Pa šećeru govorim
"Ja sam gospodar!"

Šećer veli: "Jedi me"
Na zelucev kvar
Kad se lakom prejedeš
"Ja sam gospodar!"

Ja šećeru govorim:
"Ti si lepa stvar,
Al ješću te pomalo
Ja sam gospodar!"

Ja te mogu baciti
Makar da si dar
Ja imadem razuma
"Ja sam gospodar!"

Podelite vaše misli sa nama
Svoje ime možete prikazati i u bojama tako što ćete staviti ^ pa neki broj od 0-6.
Primer: ^6ovo ^1je ^2moje ^5obojeno ^4ime, time dobijamo: ovo je moje obojeno ime


Unesite tekst sa slike