Tako i valja

Slatko je i gledat
kako jede Ana
komad bela hleba,
medom namazana.

Takvi zalogaji
nadaleko slade,
još bi lepše bilo
da i Milki dade.

Al ne čeka Ana
da je drugi moli,
ona svoju drugu
od sveg srca voli.

Podnosi joj komad
čak pod usta blago
"De zagrizi, Milka,
kol ko ti god drago!"

Podelite vaše misli sa nama

Nema komentara!Svoje ime možete prikazati i u bojama tako što ćete staviti ^ pa neki broj od 0-6.
Primer: ^6ovo ^1je ^2moje ^5obojeno ^4ime, time dobijamo: ovo je moje obojeno ime


Unesite tekst sa slike