Mali Vlajko

Mali Vlajko, slika nova
Al' prilika stara
Hoće da ga poštujemo
Radi naočara.

A mi ćemo, jel'te, braćo
Nasmejat se malko
Reći čemo, nisi Vlajko
Već pravi budalko.

Ne štuju se naočari
Ni u starih ljudi
Već se stuju starost njina
I pošteni trudi.

Njine žrtve, njine muke
Njino pouzdanje
Njihov razum, njino srce
Iskustvo i znanje.

Tebi stoje naočari
Ko kalpak na jarcu,
Ili kao zlatni lanac
Na sivom magarcu.

Podelite vaše misli sa nama


Svoje ime možete prikazati i u bojama tako što ćete staviti ^ pa neki broj od 0-6.
Primer: ^6ovo ^1je ^2moje ^5obojeno ^4ime, time dobijamo: ovo je moje obojeno ime

Unesite tekst sa slike