Nova radost

Lutko moja, lučice,
Hajde da igramo!
Lutko moja, lučice,
Jošte danas samo!

Cipele sam izula
Majsor ih opravlja
A sutra ću u školu,
Ako Bog da zdravlja.

Ja ću sutra u školu,
Odvešće me strina
Jer ja imam, pa imam
Već sedam godina.

Lutko moja, lučice,
Što si tako mala?
Da si veća, i tebe
U školu bih dala.

Ali neka, neka te,
Ostaj malo sama
Bićeš i ti starija
Za godinu dana.

Uvek ćeš me čekati
Kod mog brata Luke
Kad se vratim iz škole,
Ti raširi ruke.

Kad te braca ispusti,
Moraš lepo dubit
Kad se vratim iz škole,
Ja ću te poljubit.

Pokašću ti pismena
Iz moga bukvara
Učiću te kako se
Srpski razgovara.

Podelite vaše misli sa nama

Nema komentara!

Svoje ime možete prikazati i u bojama tako što ćete staviti ^ pa neki broj od 0-6.
Primer: ^6ovo ^1je ^2moje ^5obojeno ^4ime, time dobijamo: ovo je moje obojeno ime

Unesite tekst sa slike