Poštenje

Poštenje se ne mož kupit,
jer ga pošten ne prodaje
ni za blaga sva golema.
A nepošten prodo bi ga,
al ga nema.

Podelite vaše misli sa nama

Nema komentara!Svoje ime možete prikazati i u bojama tako što ćete staviti ^ pa neki broj od 0-6.
Primer: ^6ovo ^1je ^2moje ^5obojeno ^4ime, time dobijamo: ovo je moje obojeno ime


Unesite tekst sa slike