Soka bi da trguje

Gde je Soka plavooka?
Eno sedi kraj potoka.
S potokom bi Sojka mala
rado trgovala.

Rado bi mu dala
stručak zelenkade,
da joj potok zato
malu ribu dade.

Podelite vaše misli sa nama

Nema komentara!Svoje ime možete prikazati i u bojama tako što ćete staviti ^ pa neki broj od 0-6.
Primer: ^6ovo ^1je ^2moje ^5obojeno ^4ime, time dobijamo: ovo je moje obojeno ime


Unesite tekst sa slike