Ne trpi brnjicu

To još nisam dočekao
U životu svome,
Ta neću je trpeti,
Svisno bih pod njome.

Kućnome čuvaru,
Budnome stražaru,
Tako vernom psetu
Da brnjicu metu!

Ne mogu da lanem
Ni na sudbu kletu, --
Ima l` takve nevolje
Još gdegod na svetu!

Podelite vaše misli sa nama

Nema komentara!Svoje ime možete prikazati i u bojama tako što ćete staviti ^ pa neki broj od 0-6.
Primer: ^6ovo ^1je ^2moje ^5obojeno ^4ime, time dobijamo: ovo je moje obojeno ime


Unesite tekst sa slike