Brata se duri

"Evo, brato, lutke, naj je,
Gledaj samo kolika je!"
A brata se duri, ljuti,
Pa će rukom odmahnuti
"Idi, beži, ćuti!"

"Hajde, brato", seka reče,
"Da idemo brati cveće!"
A brata se duri, ljuti,
"Idi, beži, ćuti!"

"Hajde, brato", seka zove,
"Da nahraniš golubove!"
A brata se duri, ljuti,
Pa će rukom odmahnuti
"Idi, beži, ćuti!"

"Hajde, brato, da se igramo,
Što god hoćeš, reci samo!"
A braca se onda spleo,
Ko bi njemu ugodeo,
Ne zna ni sam šta bi hteo!

Podelite vaše misli sa nama

Nema komentara!


Svoje ime možete prikazati u boji ako upišete ^ (shift + 6), broj od 0-9, pa vaše ime.
Primer: ^6ovo ^1je ^2moje ^5obojeno ^4ime, time dobijamo: ovo je moje obojeno ime


Web hosting by Somee.com