Poneari

Tiho teku razne reke
Uz gradove i kraj sela,
A mutne su, krvave su,
Sobom nose mrtva tela.

Jedni leže licem gore,
Oči su im otvorene
A drugima – svejedno je
Oči dole oborene.

Oni jadni ka da šapću
Je l’ to bila Božja volja?
Oni drugi ka da kunu
Nije Božja, već đavolja!

Kad su reke moru stigle,
U more se hučno slile
Lešine se ukrstile,
U vrtlogu zagrlile.

More slano, isplakano
Dočeka ih čudnim zborom
More suza, njinih suza,
Dočeka ih sa prekorom.

Podelite vaše misli sa nama

Nema komentara!


Svoje ime možete prikazati u boji ako upišete ^ (shift + 6), broj od 0-9, pa vaše ime.
Primer: ^6ovo ^1je ^2moje ^5obojeno ^4ime, time dobijamo: ovo je moje obojeno ime


Web hosting by Somee.com