Trešnjober

Sad mi spavaj, Trešnjoberu!
mi odosmo na večeru,
U svatove preko!
Ideš i ti seko? -
Idem i ja s majkom tamo;
Spavaj, spavaj samo!

I odoše veće, -
a ja tu bez sveće!
Al sam loše sreće!
Bar da ne znam gdi su,
da mi barem rekli nisu,
A tako su blizu!
Pa kako su seku
Nakitili krasno;
A ja ovde samac, --
To je baš užasno!
Igraće se do ponoći,
Bog zna kad će kući doći,
Znamo mi to, znamo, --
A meni su rekli:
Spavaj, spavaj samo!

I to su mi susedi
Mene nisu zvali, --
Ala je to nevolja
Kad je čovek mali.

Pa sad već i pevaju,
a gajdaš im svira,
Čisto vidim sekicu
Kako paradira.
Znamo mi to, znamo, --
Ništa lakše nego reći:
Spavaj, spavaj samo!

To je kanda dečji glas!
Jeste, -- čujem Savu.
Sad ne mogu spavati
ni za živu glavu.

Podelite vaše misli sa nama

Nema komentara!


Svoje ime možete prikazati u boji ako upišete ^ (shift + 6), broj od 0-9, pa vaše ime.
Primer: ^6ovo ^1je ^2moje ^5obojeno ^4ime, time dobijamo: ovo je moje obojeno ime


Web hosting by Somee.com