Mati

Labudići mali
još ne mogu znati
koliko im vredi
njina dobra mati.

Ona brigu brine,
bdi o njima svima.
Kraj sebe ih vodi,
na ledja ih prima.

Noću ih pokriva
perjem svojih krila,
da joj ne ozebe
porodica mila.

Kad ih kogod dirne,
ne zna šta je šala,
te za njih bi mati
glavu svoju dala.

Materina ljubav
nije prazna bajka.
Vi bar, deco, premišljajte
šta vam vredi majka.

Podelite vaše misli sa namaSvoje ime možete prikazati u boji ako upišete ^ (shift + 6), broj od 0-9, pa vaše ime.
Primer: ^6ovo ^1je ^2moje ^5obojeno ^4ime, time dobijamo: ovo je moje obojeno ime


Web hosting by Somee.com