Slava mu

Nacrto je čoveka,
Baš čoveka prava,
Ništ ne možeš zamerit
Gore mu je glava.

I ko što bih reko,
Čovek je obučen,
Na glavi mu šešir
Kicoški natučen.

Eno mu i ruke
Sa obadve strane
Raširene, krasne,
Kao neke grane.

Ima oči, usta,
Pa ima i kosu
Noge su mu dole
Ko u svakog što su.
Ovaj crtač svugde crta
Na zidu, na daski,
Časno mu je ime
Sava Nadrljanski.

Podelite vaše misli sa nama

Nema komentara!


Svoje ime možete prikazati u boji ako upišete ^ (shift + 6), broj od 0-9, pa vaše ime.
Primer: ^6ovo ^1je ^2moje ^5obojeno ^4ime, time dobijamo: ovo je moje obojeno ime


Web hosting by Somee.com