Neće mačka da se igramo

Ala je ta mačka!
Ceo dan je grdim,
Al sad mi je došlo,
Da se već rasrdim!
Nosim je ovamo,
Nosim jeo onamo,
Pokažem joj knjigu
"Hajde da čitamo!"
U knjizi su slike
Ona i ne gledi
"Pa kad nećeš da čitaš,
A ti malo predi!"
Neće ni da prede
(A još kako ume).
Što god rečem čini se
Ko da ne razume.
Ogrnem joj ćebe,
Strese ga sa sebe
Ja joj pružim lutku,
Ona je ogrebe.
"Ako hoćeš, evo ti
Moj šeširić mali!"
Tek joj metnuh na glavu,
A ona ga svali.

Podelite vaše misli sa namaSvoje ime možete prikazati u boji ako upišete ^ (shift + 6), broj od 0-9, pa vaše ime.
Primer: ^6ovo ^1je ^2moje ^5obojeno ^4ime, time dobijamo: ovo je moje obojeno ime


Web hosting by Somee.com