Izdajice

Idi brajko u šumu
Koja ti je prva,
Pa se uči od hvatova
Posečenih drva.

Ne bi niko oborio
Šumu kolika je,
Da ne dade šuma sama
Sekiri držalje.

Podelite vaše misli sa nama

Nema komentara!


Svoje ime možete prikazati u boji ako upišete ^ (shift + 6), broj od 0-9, pa vaše ime.
Primer: ^6ovo ^1je ^2moje ^5obojeno ^4ime, time dobijamo: ovo je moje obojeno ime


Web hosting by Somee.com