Ptica tilatale

Kod belog Beograda
U hlađanoj Savi
Kupao se Milutin
Trećeškolac pravi

Na obali stajalo
Njegovo odelo
Bio mu je tu i fes
Lep i čist zacelo.

I u moru sinjemu
Baš kod Šibenika
Kupao se drugi đak
Kresojević Ika.

Na obali bilo mu
Ispod žbuna niska
Sve odelo i ona
Kapa Dalmatinska.

Sa visina gledala
Ptica tilatale,
Pa se ptici prohtelo
Zbijat malo šale.

Uze kapu Ikanu
Odnese je Savi
Tamo gde se kupao
Trećeškolac pravi.

A fes njegov prenese
Čak do Šibenika
Tamo gde se kupao
Kresojević Ika.

Čudio se Beograd
Pa u čudu viče:
"Naš Milutin, majčin sin
Post'o Dalmatinče"

Čudio se Šibenik,
Pa od čuda skače!
"Glete, glete, Ika naš
Posto Srbijanče"

Ali su ih ljubili
I onde i tude
Ta čudesna izmena
Razdragala ljude

Pa čak i meni za pesmu
Pridali se tema
I sad još da završim
I onda više nema

Koliko je do mora
Od hlađane Save
Toliko je od šale
Do istine prave

Podelite vaše misli sa nama

Nema komentara!


Svoje ime možete prikazati u boji ako upišete ^ (shift + 6), broj od 0-9, pa vaše ime.
Primer: ^6ovo ^1je ^2moje ^5obojeno ^4ime, time dobijamo: ovo je moje obojeno ime


Web hosting by Somee.com