Kucina kuća

Naša kuca živi
U sopstvenoj kući,
Kuća joj je tolika,
Mogu i ja ući.

Jedanput sam ušo,
Ušao sam, bome,
I kuca se zdravo
Radovala tome.

Jedanput sam ušo,
Više neću ući
Neka sedi sama
U toj svojoj kući.

Znate l zašto neću?
Ima mnogo buva,
Uf, toliko buva
Da vas Bog sačuva!

Podelite vaše misli sa namaSvoje ime možete prikazati u boji ako upišete ^ (shift + 6), broj od 0-9, pa vaše ime.
Primer: ^6ovo ^1je ^2moje ^5obojeno ^4ime, time dobijamo: ovo je moje obojeno ime


Web hosting by Somee.com