Taši, taši

Taći, taći, tanana,
Evo jedna grana,
A na grani jabuka
Kao molovana.
Doleteše ptičica,
Ljuljnuše se grana,
Otpadnuše jabuka,
Dignuše je Ana.

Taći, moja, pa moja,
Nosi deda ćeboja,
Na ćeboju ćara,
To je bubamara.
Bubamara lepeta,
Ne boji se deteta,
Na ruku mu sleta
Sa ćeboja cveta.

Taći, rode, pa rode,
Kurjak bere jagode
Kad nabere dosta,
Moliše ga Kosta,
Da ih sve ne pomlavi,
Da i Nasti ostavi,
A kurjak ce kaz'ti
"Kako ne bih Nasti!"

Taći, taći, malena,
Suknja ti je ćarena,
Koćuljica bela,
Kuma ti je donela
Kosa ti je plava,
Pametna ti glava,
A ustaćca zamedljana
Uvek nasmejana.

Taši, bela, debela
Sva su deca vesela,
Doneo im čika,
Iz šume lešnika.
Jela bi i Ljuba,
Ali nema zuba,
Zato joj je seka
Uzvarila mleka.

Taši, taši moje luče,
Ide baba po unuče,
Iz daleka prstom pruža
Eno moja Ruža!

Taši, taši, Ružice,
Neka bride ručice,
Znaš da voli baba Jela
Kad su deca vesela.

Taši, taši, Cveto,
Moje čedo peto,
Imaš četer brate,
Svi pitaju za te.
Jedan pita Kamo je?
Drugi veli Tamo je!
Treći traži Cvetu
Po belome svetu,
A četvrti nadje milu
Na majčinom krilu.

Podelite vaše misli sa nama

Nema komentara!


Svoje ime možete prikazati u boji ako upišete ^ (shift + 6), broj od 0-9, pa vaše ime.
Primer: ^6ovo ^1je ^2moje ^5obojeno ^4ime, time dobijamo: ovo je moje obojeno ime


Web hosting by Somee.com