Čitaju

Šta radite, gospodjice,
Smemo li da znamo?
"Ah, molim vas, manite nas,
Vi te da čitamo."

A zar vi već čitat znate?
"Ma sa koje strane."
A idel vam to baš lako?
"Pa, kao i lane."

E, da čujem šta čitate
Lepo i valjano.
"Ja ne mogu glasno čitat,
Samo polagano."

Ali vaša cica, kanda,
Iz ruke vam skače
"Kakva cica, - ta zaboga,
To je moje djače."

Kad je djače, što mauče?
"A šta se vas tiče!
Moje djače ne mauče."
Da šta radi?" Sriče."

Podelite vaše misli sa nama

Nema komentara!


Svoje ime možete prikazati u boji ako upišete ^ (shift + 6), broj od 0-9, pa vaše ime.
Primer: ^6ovo ^1je ^2moje ^5obojeno ^4ime, time dobijamo: ovo je moje obojeno ime


Web hosting by Somee.com