Čujmo šta nam veli petao

Znate, deco, zašto sam
Tako lak i prav,
Znate l zašt sam uvek
Veso, čio, zdrav?

Zašt i u starosti
Ja izgledam mlad?
Ja ne jedem više
Neg što iste glad.

Ja ne jedem jelo
Ni hladno ni vrelo
Prsa pupčim, širom,
A ne stežem telo.

Ja ne volim sobna
Ni kavezna mraka,
Već sveža vazduha
I čistoga zraka.

Rano ležem, neću
Noću da zazjavam
I nikad me sunce nije
Zateklo da spavam.

Podelite vaše misli sa nama

Nema komentara!


Svoje ime možete prikazati u boji ako upišete ^ (shift + 6), broj od 0-9, pa vaše ime.
Primer: ^6ovo ^1je ^2moje ^5obojeno ^4ime, time dobijamo: ovo je moje obojeno ime


Web hosting by Somee.com