Čvorak

Nisam dete, nisam djak,
Al sam ipak veseljak.
Vidli ste me po sto puta
Al nikad zabrinuta.
Ne znam šta su brige, bolje,
Ja sam uvek dobre volje.
Rado sam kod ljudi,
Vesele sam ćudi.

Ne znam pevat bas na note
Da se topiš od milote,
Ali pevam brzo, lako,
Sad ovako,
Sad onako.
I ko lasta kad cvrgukne,
I ko slavuj kad promukne,
I ko kos,
Al kroz nos
I ko čorba kad se srče,
I ko vrata kad zacvrče,
I ko točak kad zaškripi,
I ko lonac kad prekipi.
Vragolan sam od glave do pete,
Te da mi se siti nasmejete.

Imam dara
Za pudara,
Al me ljudi neće,
Tu sam loše sreće,
Nadju kakva starca lenja,
Što se tuda giga, genja,
Al zagrabi deo
Ja bih groždje samo jeo,
Prodavat ga ne bih hteo,
Tako mi poštenja!

Skoro ćete berbu brati,
Bi' l i mene hteli zvati?
Evo, reč bih svoju zado
Da bih došo vrlo rado
Da pokažem sve što znam.
Zovnite me, da te, da te !
Jer ako me ne zovete,
Doći ću i sam!

Podelite vaše misli sa nama

Nema komentara!


Svoje ime možete prikazati u boji ako upišete ^ (shift + 6), broj od 0-9, pa vaše ime.
Primer: ^6ovo ^1je ^2moje ^5obojeno ^4ime, time dobijamo: ovo je moje obojeno ime


Web hosting by Somee.com