Danaske se tek izleglo

Danaske se tek izleglo
pa na ljuske svoje stalo
gledaju se radoznalo
jedna drugoj ogledalo.

Pa i jedna ka i druga
cvrkućući nešto tepa
"He, ako sam i ja taka,
baš sam lepa!"

Podelite vaše misli sa nama

Nema komentara!


Svoje ime možete prikazati u boji ako upišete ^ (shift + 6), broj od 0-9, pa vaše ime.
Primer: ^6ovo ^1je ^2moje ^5obojeno ^4ime, time dobijamo: ovo je moje obojeno ime


Web hosting by Somee.com