Evo braca

Evo, braca,
Pogledaj pajaca!
Mala hulja
Gle kako se ljulja.

Ti bi plako
Kad bi moro tako.
Ne bi znao -
možda bi i pao.

Podelite vaše misli sa nama

Nema komentara!


Svoje ime možete prikazati u boji ako upišete ^ (shift + 6), broj od 0-9, pa vaše ime.
Primer: ^6ovo ^1je ^2moje ^5obojeno ^4ime, time dobijamo: ovo je moje obojeno ime


Web hosting by Somee.com