Ko je gospodar?

Imam pun džep šećera
Od mog kuma dar
Pa šećeru govorim
"Ja sam gospodar!"

Šećer veli: "Jedi me"
Na zelucev kvar
Kad se lakom prejedeš
"Ja sam gospodar!"

Ja šećeru govorim:
"Ti si lepa stvar,
Al ješću te pomalo
Ja sam gospodar!"

Ja te mogu baciti
Makar da si dar
Ja imadem razuma
"Ja sam gospodar!"

Podelite vaše misli sa namaSvoje ime možete prikazati u boji ako upišete ^ (shift + 6), broj od 0-9, pa vaše ime.
Primer: ^6ovo ^1je ^2moje ^5obojeno ^4ime, time dobijamo: ovo je moje obojeno ime


Web hosting by Somee.com