Kod mačke na časti

U prastaro vreme
tako šala gudi
miševi su bili
bezazleni, ludi.

Mačka ih pozove
na slatka semenja,
a oni joj dodju
puni poverenja.

Trpeza je puna,
sve je izabrano jelo,
a mačka je sela
baš u gornje čelo.

Pa očima svetlim
meri svoje goste,
misli kog će prvo
a koga će posle.

Podelite vaše misli sa nama

Nema komentara!


Svoje ime možete prikazati u boji ako upišete ^ (shift + 6), broj od 0-9, pa vaše ime.
Primer: ^6ovo ^1je ^2moje ^5obojeno ^4ime, time dobijamo: ovo je moje obojeno ime


Web hosting by Somee.com