Laza

Prst iz usta Lazice,
pa se malo mejki,
da pokažeš zubiće,
tati, mami, tejki.
Beli su ti zubići,
zašto da se stide,
dve rupice na obrazu,
to ćeš dati pride.

Podelite vaše misli sa nama

Nema komentara!


Svoje ime možete prikazati u boji ako upišete ^ (shift + 6), broj od 0-9, pa vaše ime.
Primer: ^6ovo ^1je ^2moje ^5obojeno ^4ime, time dobijamo: ovo je moje obojeno ime


Web hosting by Somee.com