Leni Rava

"Nisam nešto voljan",
reče leni Rava
iznese ćilimac
pa leže da spava.

Kad je usto, on se
seti šta je snivo
snivao je da je
rasadnik zalivo.

Mrzi on i u snu
što mrzi na javi,
pa zlovoljan poče
češat se po glavi.

"Kad u bašti radim,
umorim se jako.
Moram opet leći
da s odmorim malko."

Podelite vaše misli sa namaSvoje ime možete prikazati u boji ako upišete ^ (shift + 6), broj od 0-9, pa vaše ime.
Primer: ^6ovo ^1je ^2moje ^5obojeno ^4ime, time dobijamo: ovo je moje obojeno ime


Web hosting by Somee.com