Majka čita knjižicu

Majka čita knjižicu, na krilu joj Anka
Sa desne joj Ljubica, a s leve Jovanka.
Deca pomno slušaju šta u knjizi piše, ni jedno se ne miče, čisto i ne diše.

Svršilo se.

"Boga mi, krasna je to bajka!"
- tako veli Ljubica, tako i Jovanka.
A šta veli Ancica, taj majušni nalep?
Ona majci prošapta: "Hajde još jedaled!"

Podelite vaše misli sa namaSvoje ime možete prikazati u boji ako upišete ^ (shift + 6), broj od 0-9, pa vaše ime.
Primer: ^6ovo ^1je ^2moje ^5obojeno ^4ime, time dobijamo: ovo je moje obojeno ime


Web hosting by Somee.com