Mala Fema

Svud po kući traži mati
"Gde je Fema? Kamo Feme?"
Ne brini se, dobra majko,
nije njojzi dugo vreme!
Dok se ona vako igra,
bar ćeš imat malo mira.
Zabavlja se ona sama,
pravi cizmu od šešira.

Podelite vaše misli sa nama

Nema komentara!


Svoje ime možete prikazati u boji ako upišete ^ (shift + 6), broj od 0-9, pa vaše ime.
Primer: ^6ovo ^1je ^2moje ^5obojeno ^4ime, time dobijamo: ovo je moje obojeno ime


Web hosting by Somee.com