Mali brata

Dočepo se mali brata,
očevoga sata,
a sat je od zlata,
pa ima i vrata,
ala je to lepo!

A na uvo kad ga metne,
tad se čuje neka zveka,
sat govori tika- taka!
Brata misli hoće mleka,
ala je to mudro!

Zalio ga slatkim mlekom
nekoliko puti,
brata misli, sat se najo,
pa sad zato ćuti.
Al se razumemo!

Sad su puni obadvoje,
i satić i brata,
obadvoje sada ćute,
a kad dodje tata,
al će biti gužve!

Podelite vaše misli sa nama

Nema komentara!


Svoje ime možete prikazati u boji ako upišete ^ (shift + 6), broj od 0-9, pa vaše ime.
Primer: ^6ovo ^1je ^2moje ^5obojeno ^4ime, time dobijamo: ovo je moje obojeno ime


Web hosting by Somee.com