Mali crtač

Kad pogledam delo svoje
Ja se nadam nešto malo
Kad odrastem da ću biti
Il' moler il' mazalo.

Podelite vaše misli sa namaSvoje ime možete prikazati u boji ako upišete ^ (shift + 6), broj od 0-9, pa vaše ime.
Primer: ^6ovo ^1je ^2moje ^5obojeno ^4ime, time dobijamo: ovo je moje obojeno ime


Web hosting by Somee.com