Mali guščar Steva

Jadni mali Steva
Pored hleba suva
Od jutra do mraka
Samo guske čuva
A nema ni obuće
Ni toploga ruva.

On u sebi redja
Svoje teške jade,
Redja, redja jade,
Pa mu na um pade
"A bih volo da me
Ko u školu dade!

Ja se ne bih nikad
Po ulicama skito.
Ja bih uvek piso,
Računao, čito."
Čekaj, čekaj, Stevo,
Biće valjda i to.

Podelite vaše misli sa nama

Nema komentara!


Svoje ime možete prikazati u boji ako upišete ^ (shift + 6), broj od 0-9, pa vaše ime.
Primer: ^6ovo ^1je ^2moje ^5obojeno ^4ime, time dobijamo: ovo je moje obojeno ime


Web hosting by Somee.com