Malo i mnogo

Ako činiš malo
i ne možeš više,
mnogo ti se piše.

Ako činiš mnogo,
a mogo bi više,
malo ti se piše.

Podelite vaše misli sa nama

Nema komentara!


Svoje ime možete prikazati u boji ako upišete ^ (shift + 6), broj od 0-9, pa vaše ime.
Primer: ^6ovo ^1je ^2moje ^5obojeno ^4ime, time dobijamo: ovo je moje obojeno ime


Web hosting by Somee.com