Miševi u kolu

E, na crnoj tablici
Sad sliku imate,
Kako j kad se miševi
U kolo uhvate.

To je igra vesela,
To je igra živa
Ali to se ne vidi,
Jer to noću biva.

A zašto su veseli,
Svaki tako voljan?
Jer su vid li u šupi
Mačak leži bolan.

Lakše, lakše, miševi,
Da ne bude kvara!
Mačak leži, istina,
Ali se pretvara.

Podelite vaše misli sa nama

Nema komentara!


Svoje ime možete prikazati u boji ako upišete ^ (shift + 6), broj od 0-9, pa vaše ime.
Primer: ^6ovo ^1je ^2moje ^5obojeno ^4ime, time dobijamo: ovo je moje obojeno ime


Web hosting by Somee.com